Samsung Galaxy S5 bị nóng máy

  • Samsung Galaxy S5 bị nóng máy hạ nhiệt nhanh chóng
    10:22AM 21/12/2015
    Samsung Galaxy S5 là chiếc smartphone đã từng gây sốt thị trường smartphone tại thời điểm ra mắt, sản phẩm cũng đã được đưa vào sử dụng trong một thời gian, gần đây thì có dấu hiệu cho thấy Samsung Galaxy S5 bị nóng máy vậy tại sao lại xuất hiện tình trạng nóng máy trên...