Asus

  • Sữa lỗi Zenfone 2 bị treo logo cực nhanh
    09:18AM 19/01/2016
    Trong số người dùng sử dụng điện thoại Zenfone 2 không biết trùng hợp hay ngẫu nhiên họ Root cho Zenfone 2 cập nhật phiên bản firmwave mới thì lập túc bao ngay máy bị treo logo và họ không thể nào khởi động được hệ điều hành.   Lỗi treo logo có thể là lỗi khá là gay gắt...